ข้อกำหนดในการให้บริการDAFU Casino

บทนำ

 

ข้อกำหนดที่บังคับใช้ ขอขอบคุณที่ใช้ DAFU Casino คุณ(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เล่น”หรือ “คุณ” โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการดังต่อไปนี้ ถ้าหากคุณอายุยังไม่ครบ18ปีบริบูรณ์ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายให้ใช้ DAFU Casino และยอมรับข้อกำหนดนี้หากคุณเป็นผู้เยาว์ในประเทศของคุณ หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการของ DAFU Casino และข้อกำหนดในการให้บริการของ DAFU Casino ให้ถือว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ DAFU Casino มีผลเหนือกว่า

 

ข้อกำหนดในการให้บริการ

 

โปรดทราบ  บริการนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ความเพลินเพลินและบันเทิงเท่านั้น บริการนี้มิใช่การพนันหรือเสี่ยงโชค คุณเข้าใจและยอมรับข้อนี้ DAFU Casinoไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินในโลกความเป็นจริงได้ ในโลกจำลองหรือเกม คุณจะได้รับเหรียญเกมเพื่อใช้สำหรับเล่นเกม ในเกมสามารถใช้เงินซื้อเหรียญเกมมาเล่นได้ แต่จะไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินในโลกความเป็นจริงได้ คุณไม่สามารถดำเนินการขาย  แลกเปลี่ยน โอน หรือค้าขายกันเอง โปรดทราบ เกมนี้ไม่ได้นำเอาเครื่องเล่นเกมจริงในคาสิโนมาไว้ในเกม ฉะนั้นอัตราจ่ายหรือค่าพารามิเตอร์ของผลลัพธ์จึงถูกปรับให้เหมาะสมกับเกม

 

เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ถูกเรียกว่าเงื่อนไขถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการบริการ เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงจากการใช้บริการ  ไม่ว่าจะดาวน์โหลดและติดตั้งบนเดสก์ท็อป หรือบนโทรศัพท์มือถือก็ตาม โปรดทราบ คุณจะต้องทำความเข้าใจและถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ข้อตกลงนี้จึงรวมไว้ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการอ้างอิงนี้ http://www.grandegames.com/privacy-policy.html หากคุณเข้าใช้บริการหลังจากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขใดใดในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการเข้าเช็คและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงถ้าผู้ใช้บริการไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในเงื่อนไขหลังจากมีการปรับปรุงแหรือแก้ไขให้หยุดการรับบริการจากทางบริษัทและยกเลิกบัญชีของบริษัททั้งหมด หากทางผู้ใช้บริการไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ กรุณาอย่าใช้บริการจากทางบริษัท

 

คำนิยามคุณกับสมาชิกหมายถึงผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์และอำนาจในการตัดสินใจยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว

 

นอกจากเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้แล้ว คุณยังยอมรับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัวรวมทั้งการพูดคุย การแข่งขัน เป็นต้นและเงื่อนไขกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการอัปเดตและปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

 

หากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบและข้อกำหนดใหม่จะมีผลหลังจากระยะเวลาแจ้งดังกล่าว การใช้แอปพลิเคชันต่อหลังจากระยะเวลาแจ้งจะหมายถึง “คุณยอมรับข้อกำหนดใหม่” ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เนื้อหาทั้งหมด และการติดตั้งหรือการซื้อครั้งต่อ ๆ ไป หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณจะสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่เคยซื้อหรือติดตั้งไว้และยกเลิกการใช้แอปพลิเคชัน คุณสามารถดูสำเนาเนื้อหาในอุปกรณ์ต่อไปได้ตามข้อกำหนดเวอร์ชันล่าสุดที่คุณยอมรับได้

 

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อพวกเราได้ที่อีเมล์ที่แจ้งให้คุณทราบท้ายข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

 

ข้อจำกัดด้านอายุ

 

ผู้ใช้บริการที่อายุยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของผู้ใช้บริการ ในการดูแลยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทแล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ทำขึ้นระหว่าง grandegames ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมหรือเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกมบนมือถือ เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ใช้บริการโดยจะใช้บริการเกม DAFU Casino ของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริการ

 

ฟีเจอร์บางส่วนของบริการนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอดีผู้ใช้บริการไอดีผู้ใช้งานเมื่อคุณเล่นเกมใดเกมหนึ่งของเรา ถ้าหากคุณตัดสินใจเชื่อมต่อไอดีผู้ใช้งาน จะดำเนินการสร้างไอดีตามอุปกรณ์หรือบัญชีFacebookของคุณ เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลเมื่อประกาศบนบริการของเรา เราจะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อคุณใช้งานบริการของเราต่อไปหลังจากที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทบทวนข้อตกลงนี้อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กรุณาหยุดใช้งานบริการของเราโดยทันที

 

บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

 

ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ และความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุ สภาพจิตใจอันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการผิดกฎหมายหรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ถ้าหากเราตรวจพบว่าคุณอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทมีสิทธิ์ร้องขอให้คุณยื่นเอกสารยืนยันอายุของคุณได้

 

บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆกับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การซื้อเหรียญเกม

 

เนื้อหาฟรี แอปพลิเคชันอาจอนุญาตให้คุณดาวน์โหลด ดู หรือใช้เนื้อหาได้โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน แต่อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงและการใช้เนื้อหาฟรีบางอย่าง  อันได้แก่ ซื้อเพื่ออัพเลเวลเช่น ต้องการใช้งานเนื้อหาบางส่วนหรือซื้อเหรียญเกมเพื่อเล่นเกม “เหรียญเกม”ราคาและความพร้อมให้บริการของเนื้อหาทั้งหมด(รวมทั้งเหรียญเกม) ที่แสดงในแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีการซื้อ

 

เหรียญเกมหรืออัพเลเวลหากใช้งานสามารถใช้เงินซื้อเหรียญเกมหรือได้รับเมื่อชนะเกม แต่เหรียญเกมไม่มีมูลค่าเป็นเงินในโลกแห่งความจริง  คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเหรียญเกมเพียงผู้เดียว ไม่สามารถ โอนให้ผู้อื่นได้ หรือแลกผ่านDAFU Casino ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อแลกเป็นเงินจริง หรือแลกสินค้าหรือวัตถุอื่นใดมีมูลค่าได้รวมทั้งบุคคลที่สามคุณจะไม่ซื้อขายเหรียญเกม หรือแลกเปลี่ยนหรือโอน หรือการกระทำลักษณะนี้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

 

Apple หรือ Google ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณก่อนที่จะจัดส่งสินค้าให้บัญชีของคุณ คุณทราบและเข้าใจข้อตกลงการใช้บริการชำระเงินแต่ละช่องทางเป็นอย่างดี สินค้าที่ถูกซื้อไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกและขอเงินคืนในภายหลังได้

 

คุณiขอรับรองว่าคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินที่เป็นความจริงทุกประการ iiเมื่อคุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตแก่เรา คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตซึ่งใช้ในการชำระค่าซื้อไอเทมจำลองหรือค่าบริการอื่น ๆ นั้น

 

การชำระเงินในแอปพลิเคชันจำเป็นต้องชำระเงินก่อน และจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ เว้นแต่เราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นมีดุลยพินิจเป็นอย่างอื่น

 

เมื่อทำการเติมเงินเพื่อใช้จ่ายในเกมต่าง ๆ สำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข คืนเงินหรือโอนเงินให้บริการอื่น ๆ ได้ หากคุณทำการเติมเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ถูกต้อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและการใช้บริการของคุณทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมาย

 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงหรือการใช้อินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการมือถือ) เรียกเก็บจากการใช้และการดูเนื้อหาและแอปพลิเคชัน

 

เนื้อหาของบุคคลที่สามและเนื้อหาของผู้ใช้

 

คุณรับทราบว่า grandegames เป็นผู้ให้บริการออนไลน์ที่อาจโพสต์เนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลที่สามและผู้ใช้ เราไม่มีการควบคุมการแก้ไขในเนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลที่สามดังกล่าว (รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้) มากไปกว่าความคิดเห็น คำแนะนำ การแสดงความคิดเห็น การตัดสิน บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลอื่นใด ๆ ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่แสดงหรือทำให้เข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้ เป็นของผู้เขียนหรือผู้เผยแพร่นั้น ๆ และมิได้เป็นของ grandegames หรือบริษัทในเครือ หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนคนใด ๆ ของ grandegames หรือบริษัทในเครือ ในขณะที่เรายังคงสิทธิในการกลั่นกรองหรือปฏิเสธเนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อหาอื่น ๆ ที่โพสต์โดยบุคคลที่สาม เราจะตรวจทานเนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ ในลักษณะของผู้ควบคุมการเข้าถึง และไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ ละเมิดส่วนใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือไม่ และจะไม่กระทำการดังกล่าวในกรณีส่วนใหญ่ เราไม่รับรองและมิใช่ผู้รับผิดชอบในเนื้อหาของผู้ใช้หรือเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ลงบริการของเราโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก grandegames

 

ในขณะที่คุณยังคงความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ของเนื้อหาของคุณ (ภายใต้การอนุญาตให้เราดังกล่าวข้างต้น) ผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดของบริการของเราจะยังคงความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้ของตนเองเช่นกัน คุณไม่อาจแก้ไข นำออก ลบ แต่งเติม เพิ่ม เผยแพร่ ส่ง มีส่วนร่วมในการโอนหรือการขาย การสร้างงานที่ดัดแปลงจาก หรือการใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ ของเนื้อหาของผู้ใช้ในทั้งหมดหรือบางส่วน

 

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

 

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ สิทธิ์อื่นในแอปพลิเคชัน DAFU Casino ล้วนเป็นของผู้ให้บริการหรือผู้ถือสิทธิ์ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการหรือผู้ถือสิทธิ์ ไม่เช่นนั้นห้ามลอกเลียนแบบ ส่งต่อ แก้ไข ในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ได ไม่เช่นนั้นจะต้องรับโทษทางกฏหมาย

 

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

 

ข้อตกลงในการใช้นี้ "ข้อตกลง" หมายรวมถึงนโยบายในการใช้บริการต่าง ๆ ที่เหมาะสม และครอบคลุมสิทธิ ภาระผูกพัน และข้อจำกัดของคุณในการใช้งานบริการของเรา คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเราหากคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อตกลงนี้ ในการใช้บริการของเรา คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้

 

การซื้อไอเท็มจำลองใด ๆ จะเป็นการซื้อการอนุญาตให้ใช้ไอเท็มจำลองนั้น ๆ ในบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่โอนความเป็นเจ้าของแห่งไอเท็มจำลองนั้นให้แก่คุณ การอนุญาตดังกล่าวนี้เป็นการส่วนตัวเฉพาะคุณและไม่สามารถถูกขาย โอนให้ มอบให้ใช้ มอบเป็นของขวัญ แลกเปลี่ยน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ได้ ดังนั้น เราจึงห้ามอย่างชัดเจนและไม่รับรู้ถึงการขาย การโอนให้ การมอบให้ใช้ การให้ของขวัญ การแลกเปลี่ยน หรือการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ไอเท็มจำลองโดยความตั้งใจ ไม่ว่าจะเพื่อแลกกับ "เงินจริง" สินค้า หรือการแลกเปลี่ยนใด ๆ ภายนอกบริการ การส่งต่อหรือการพยายามส่งต่อเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นโมฆะ และอาจทำให้คุณถูกยกเลิกบัญชี ถูกห้ามจากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราตลอดชีพ และแม้กระทั่งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

เว้นแต่ข้อกำหนดเหล่านี้ระบุไว้อย่างชัดเจน  คุณตกลงที่จะไม่:

(a)ทำซ้ำบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ

(b)คัดลอกหรือแก้ไขบริการนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ผลงานดัดแปลงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขบริการนี้

(c)สิทธิในการโอนบริการนี้ไม่ว่าจะเป็นขาย ให้เช่า โอน อนุญาต หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการด้วยวิธีอื่น ๆให้แก่บุคคลที่สาม

(d)การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ แต่ไม่จำกัดการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น

(e)การให้บริการแก่ผู้ใช้หลายรายไม่ว่าในลักษณะใด แต่ไม่จำกัดเฉพาะการอัปโหลดบริการไปยังบริการแชร์ไฟล์หรือบริการโฮสติ้งประเภทอื่น ๆ หรือให้บริการผ่านเครือข่ายด้วยวิธีอื่น ๆ การใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน

(f)ดัดแปลง แก้ไขโค้ด บางส่วนหรือทั้งหมด หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแทน เว้นแต่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

(g)บิดเบือนแหล่งที่มาของกรรมสิทธิ์

(h)สร้างฐานข้อมูลหรือสร้างสำเนาเนื้อหาใด ๆ ที่มาจากบริการนี้อย่างถาวร

(i)การใช้บริการนี้เชิงพาณิชย์

(j)ใช้วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ละเมิดสิทธิบริการ ข่มขู่ กรรโชกทรัพย์ เพื่อบังคับเอากรรมสิทธิ์

คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านเทคนิคในการใช้บริการและอนุญาตให้คุณใช้บริการเฉพาะในรูปแบบที่อนุญาตเท่านั้น

 

บริษัทมีสิทธิ์หยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย

 

ขอบเขตของสมาชิก

 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ของสมาชิก

จะครอบคลุมไปถึงเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณเผยแพร่ในแอปพลิเคชันจะถูกเรียกว่าขอบเขตของสมาชิกห้ามสมาชิกส่งเสริมหรือยุแหย่ การกระทำที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงการประกาศ หรือโฆษณาที่เข้าข่ายเป็นการ ส่งเสริม ล่อลวง หลอกลวง ชักจูง หรือชี้นำให้เกิดการกระทำที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่น ๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ

 

ห้ามใช้ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งภายนอกและภายในแอปพลิเคชัน หากทีมงานพบการกระทำดังกล่าวหลังประกาศข้อผิดพลาดถือว่ามีความผิดฐานเจตนาใช้ข้อผิดพลาดเพื่อหาผลประโยชน์

 

ห้ามซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่ายืม บัญชีไอดี  เหรียญเกม ไอเทมต่างๆ โดยที่มีเงินจริงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือโดยการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย

 

หากไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัท สมาชิกไม่สามารถโอนถ่ายสิทธิ์ที่มีในการใช้บริการ หรือสิทธิอำนาจใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทให้ผู้อื่น

 

เนื้อหาต้องห้าม

บริษัทสามารถลบข้อความต่างๆ ที่สมาชิกเขียนขึ้นได้โดยไม่ต้องเตือนหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆ หากพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นไปตามกรณีด้านล่างนี้

 

เป็นข้อความที่ละเมิดสิทธิของบริษัท สมาชิกอื่น หรือบุคคลที่สาม

เนื้อหาก่อกวนสมาชิก

“จดหมายขยะ” “จดหมายลูกโซ่” หรือ  “ข้อความเท็จ”

เนื้อหาข้อความเป็นเนื้อหาที่ลบหลู่ พาดพิง กล่าวหา ว่าร้ายหรือสร้างข่าวลือที่ไม่ประสงค์ดีต่อบริษัท สมาชิกอื่นหรือบุคคลที่สาม

ถ้าหากคุณพบข้อความที่ไม่เหมาะสม  กรุณาติดต่อทีมงานที่อีเมล์ dafucs@bolegames.com เกี่ยวข้องกับละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดอ่านเพิ่มเติมที่ Xละเมิดลิขสิทธิ์

 

ข้อเสนอแนะของสมาชิก

คุณอนุญาตและยอมรับที่จะช่วยเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆข้อความเสนอแนะถือว่ามิใช่ข้อความที่เป็นความลับ และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริการของเรานั้นมีเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้นและไม่อาจใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะและได้รับการอนุมัติจากเราเท่านั้น

 

ข้อมูลสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน

 

บริษัทจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในเกมและสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อที่จะทำการแก้ไขเรื่องความขัดแย้ง และเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในเกม ทั้งนี้ บริษัทจะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะควบคุมและป้องกันด้วยระบบการจัดการข้อมูลตามรูปแบบเฉพาะตัวของบริษัทข้อมูลทั้งหมด บริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นแต่ว่าสำหรับ ระบบการพิมพ์สนทนาของบุคคลที่สามซึ่งการให้บริการแก่บุคคลที่สามนั้น จะสามารถเก็บและรักษาได้ตามข้อตกลงการใช้บริการของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามให้ความยินยอม

 

เนื้อหาการใช้บริการ

 

บริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้งานด้านต่างๆทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของ บริษัทได้ ชื่อบัญชี ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ใช้บริการ บริษัทสามารถเปิดเผยได้ในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายไทยและกฎหมายนานาประเทศที่ใช้บังคับ:(iแต้มเกมของคุณ iiวิธีเล่นเกมของคุณ iiiข้อมูลระหว่างใช้บริการอยู่ ivระยะเวลาที่ใช้บริการ vทำเนียบ ข้อมูลการจัดอันดับ และviข้อมูลสื่ออนไลน์ต่าง ๆ ข้อมูลที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆกับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

กิจกรรมต้องห้าม

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกรรมอาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงสื่อลามกอนาจารเด็ก การหลอกลวง การค้าสิ่งลามกอนาจาร การค้ายาเสพติด การพนัน การข่มขู่ คุกคาม สแปม การส่งข้อความรบกวน การส่งไวรัสหรือไฟล์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิบัตร หรือการขโมยความลับทางการค้า

การใช้การโกง การหาประโยชน์ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ บอท การเจาะระบบ การดัดแปลง หรือซอฟต์แวร์ใด ๆที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ออกแบบขึ้นเพื่อดัดแปลงหรือแทรกแซงบริการ และใช้ประโยชน์จากการโกง หรือการหาประโยชน์

การใช้ซอฟต์แวร์ที่สกัดกั้น เสาะหา หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่น ๆ หรือคัดลอกและจัดเก็บเนื้อหาที่มีกรรมสิทธิ์

 

การละเมิดลิขสิทธิ์

ถ้าหากคุณพบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล กรุณาติดต่อพวกเราที่อีเมล์ dafucs@bolegames.com ระบุหัวข้ออีเมล์ว่าลิขสิทธิ์โดยต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้:(iเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนจะต้องเป็นการสื่อสารโดยลายลักษณ์อักษร  iiเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่ามีการละเมิด หรือหากเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์หลายชิ้นรวมอยู่ในไซต์ออนไลน์แห่งเดียวและสามารถรวมเป็นการแจ้งเตือนครั้งเดียวได้ ให้แสดงรายการของงานที่มีลิขสิทธิ์ในไซต์ดังกล่าวนั้น iiiข้อมูลติดต่อของคุณ ชื่อเต็ม ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ivข้อความที่แสดงว่าผู้ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมายvข้อความที่แสดงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษแห่งการเบิกความเท็จ และผู้ที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดviลายเซ็นฉบับจริงหรือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่มีอำนาจดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด

 

โดยไม่จำกัดในข้อความเบื้องต้น หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่โพสต์ในบริการประกอบด้วยส่วนที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของคุณ เราจะตอบกลับทันทีหากมีการแจ้งเตือนที่เหมาะสมมายังเราอันประกอบด้วยข้อมูลด้านล่างนี้ กรุณาส่งการแจ้งทั้งหมดไปที่ที่อยู่อีเมลต่อไปนี้dafucs@bolegames.com อย่างน้อย10วัน หรือไม่เกิน14วันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนจะต้องเป็นการสื่อสารโดยลายลักษณ์อักษร และประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:(iเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่อ้างว่ามีการละเมิด หรืออยู่ภายใต้กิจกรรมอันเป็นการละเมิดซึ่งจะต้องถูกนำออก หรือการเข้าถึงได้ซึ่งจะต้องถูกปิดการใช้งาน และให้ข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้เราค้นหาเนื้อหานั้นได้ iiข้อมูลติดต่อของคุณ ชื่อเต็ม ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ iiiลายเซ็นฉบับจริงหรือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่มีอำนาจดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ข้อตกลงนี้จึงรวมไว้ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการอ้างอิงนี้ http://www.grandegames.com/privacy-policy.html ซึ่งอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้เนื้อหาและข้อมูลของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวได้ที่นี่http://www.grandegames.com/privacy-policy.html

 

ทางบริษัทมีการจัดเก็บและรักษาข้อมูลสมาชิก รวมทั้งข้อมูลที่สมาชิกได้ทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่นได้

 

นอกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว คุณยังยอมรับ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น;

ห้ามสมาชิกทำการละเมิดไอดีของสมาชิกอื่น เพื่อกระทำการใดๆ ก็ตามโดยมิชอบธรรมห้ามใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ตาม ทำการแฮกกิ่ง

ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ นามบัตร รูปถ่าย บัตรเครดิตหรือหลอกลวงเอาข้อมูลจากผู้อื่น

ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อผู้อื่นมากระทำการมิชอบธรรม

ห้ามแจ้งข้อมูลเท็จต่อบริษัท หรือแอบอ้างน้ำข้อมูลมาสร้างไอดีเกมใหม่

 

ข้อจำกัดความรับผิด

 

ข้อสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน ซอฟท์แวร์นี้ถูกจัดให้มีขึ้นตามพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "เท่าที่มี" และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือตามที่เข้าใจ ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งDAFU Casino และบริษัทในเครือ ผู้ให้อนุญา ซัพพลายเออร์ ผู้โฆษณา พันธมิตร ผู้สนับสนุนและตัวแทน ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือตามที่เข้าใจiเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา ส่วนประกอบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีรวมอยู่ในบริการiiว่าการใช้บริการจะมีความปลอดภัย 100% ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาดiiiเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เนื้อหา หรือบริการที่ให้บริการผ่านบริการของเรา หรือ ivว่าเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมลส่งจากหรือในนามของบริษัท นั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

 

บริการของเรายังอาจแจ้งเตือนให้คุณสร้างบัญชีกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ ความตกลงและความเข้าใจระหว่างคุณกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นความตกลงและความเข้าใจระหว่างคุณกับผู้ให้บริการนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม เราจะไม่เป็นฝ่ายที่มีความรับผิดชอบในความตกลงของคุณกับผู้ให้บริการดังกล่าว ข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม จะต้องตกลงกันระหว่างคุณกับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ เท่านั้น

 

ค่าสินไหมทดแทน

 

คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนและปกป้อง ผู้ให้บริการของDAFU Casino บริษัทลูกและบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และพนักงานให้พ้นจากความสูญเสีย ความรับผิด ข้อกล่าวหา ข้อเรียกร้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายที่เหมาะสม จากบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของคุณโดยละเมิดข้อตกลงนี้ หรือจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือการฝ่าฝืนการรับรองและรับประกันของคุณดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือหากเนื้อหาของคุณมีผลให้เราต้องมีความรับผิดต่อผู้อื่น

 

ข้อตกลงทั้งหมด

 

ข้อตกลงนี้ถือว่ามีการยอมรับเมื่อมีการใช้ใด ๆ ในบริการของเรา ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับการใช้บริการของเรารวมทั้งนโยบายความเป็น ส่วนตัวของDAFU Casino ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติของข้อตกลงนี้จะไม่เป็นผลให้เป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว หัวข้อต่าง ๆ ในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา

 

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

 

บทบัญญัติแห่งข้อตกลงนี้มีเจตนาในการทำให้เป็นโมฆะเป็นบางส่วนได้ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่บทบัญญัติแห่งข้อตกลงนี้ถูกพบว่าเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในขอบเขตอำนาจใด บทบัญญัตินั้นจะไม่สามารถใช้ได้ตามขอบเขตอำนาจนั้นเท่าที่เป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ในขอบเขตอำนาจอื่น ๆ หรือบทบัญญัติที่เหลือเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตอำนาจใด ๆ

 

ระงับบัญชีผู้ใช้งาน

 

ไม่มีสถานการณ์ใดที่ผู้ให้บริการของDAFU Casino จะมีความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความไว้วางใจของผู้ใช้ในข้อมูลที่ได้รับจากบริการของเราหรือที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละ การหยุดชะงัก การลบ ของไฟล์หรืออีเมล์ ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือการส่งข้อมูล หรือความล้มเหลวใด ๆ ในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ความล้มเหลวด้านการสื่อสาร การขโมย การทำลาย หรือการเข้าถึงบันทึกเอกสาร โปรแกรม หรือบริการของDAFU Casino โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่าวรรคนี้จะใช้กับทุกเนื้อหา สินค้า และบริการที่มีในบริการของพวกเรา

 

ผู้ให้บริการของ DAFU Casino ไม่มีความรับผิดในความเสียหายทั้งทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ ในกรณีพิเศษ หรือที่เป็นผลอันเกิดจากการใช้บริการ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทั้งจริงหรือจำลองจากบริการดังกล่าว แม้ว่าเราหรือผู้ให้บริการของ DAFU Casino จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวนั้น ๆ ไม่มีสถานการณ์ใดที่ DAFU Casino จะ มีความรับผิดต่อคุณเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณได้ชำระให้แก่ DAFU Casino ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน ก่อนวันที่คุณยืนยันข้อเรียกร้องใด ๆ เป็นครั้งแรก และหากคุณยังไม่ได้ชำระเงินจำนวนใด ๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คุณรับทราบว่าวิธีเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่จะทำได้นั้นคือการยุติการใช้บริการของเราและปิดบัญชีของคุณ

 

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ DAFUCasino ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ DAFUCasino ได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

 

ติดต่อพวกเรา

 

บริการนี้ดำเนินการโดยDAFUCasinoและบริษัทในเครือ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ dafucs@bolegames.com